Algemene Voorwaarden

Nederlands
Op alle rechtsbetrekkingen van Kevin van der Brug en The Portrait Studio zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen.

Download: Algemene Voorwaarden DuPho 2016